Een kaart van homogene wegvakken uit de wegenscan met de gammaspectrometer en grondradar

Homogene wegvakken voor planning en begroting

De informatie van onze wegenscan uit beide sensoren, asfaltdikte uit de grondradar en toegepaste steenslagen uit de gammaspectrometer, wordt gebruikt om homogene wegvakken te bepalen. Deze unieke kaart toont vakken waarin de asfaltdikte en asfaltsamenstelling gelijk is. De kengetallen van deze vakken kunnen bij uitstek worden gebruikt voor planning en prioritering van onderhoud, maken van begrotingen en het gericht bepalen van milieuhygiënisch vervolgonderzoek.

Hoeveelheidsbepaling

Ook in de latere stappen in het proces kan de data worden gebruikt. Tijdens het opstellen van de contractstukken kan de informatie van asfalt- en funderingsdiktes worden gebruikt voor een snelle en exacte hoeveelheidsbepaling. Uit ervaring weten we dat binnen RAW contracten vaak discussie ontstaat over de hoeveelheden, op deze manier voorkomen we dit en minimaliseren we de kans op meerwerk. Binnen UAV GC contracten heeft de aannemer voorafgaand een beter overzicht over de hoeveelheden. Hierdoor hoeft hij geen onnodige risico’s te calculeren. Risico’s die uiteindelijk toch door de opdrachtgever worden betaald.

Verrassingen in de uitvoering zijn verleden tijd

Onverwachte dunne asfaltlagen, oude klinkerstroken in de fundering en vreemde verzakkingen in de bodem. Dit zijn een aantal voorbeelden waar menig wegbeheerder ervaring mee heeft. Het werk loopt uit en de kosten lopen flink op. Onze wegenscan wegonderzoek voorkomt deze verrassingen tijdens uitvoering. Met ons wegonderzoek kan in een vroegtijdig stadium beter gestuurd worden op deze onverwachte aspecten. Eveneens worden “goede draagkrachtige” gedeelten ook zichtbaar waardoor voorkomen wordt dat voortijdige vervanging plaatsvindt.

Rechtstreeks in het beheersysteem

Gebruiksgemak vinden we belangrijk. We weten dat analoge tekeningen ergens in het archief belanden, daarnaast worden PDF bestanden niet altijd op de juiste plek digitaal gearchiveerd. Dat willen we niet. De data die we genereren met onze wegenscan is GIS gerelateerd en uitstekend toepasbaar in het beheerssysteem. Het is onze zorg dat de data in het beheerssyteem geïntegreerd wordt.

Controle oplevering (RAW 2015)

Binnenkort komt de standaard RAW 2015 uit. Het hoofdstuk asfalt wordt veranderd. Met name de kortingsregelingen gaan op de schop. Tevens kan bij ‘te weinig laagdikte’ de opdrachtgever eisen dat het nieuw aangebrachte asfalt vervangen wordt. Met ons wegonderzoek kunnen uitstekend de risicogebieden, waar de asfaltdiktes te dun zijn, worden aangeduid.