In het vakblad Bewerken van maart 2016: “De Wegenscanners geloven dat informatie beter kan en bewijzen dat. Door gebruik te maken van slimme en efficiënte meettechnieken levert dit bedrijf uit Apeldoorn complete informatie over de opbouw en constructie van de weg. Die informatie draagt bij aan een kostenefficiënte planning van projecten en een betere kostenbeheersing in de uitvoering.”

“Vroeger moest je boren voor een wegmeting. Voor het in kaart brengen van de constructieve opbouw van het wegdek maken wij gebruik van een, speciaal voor de wegenbouw ontworpen, grondradar, die op een actiewagen is gemonteerd. Aan de hand van teruggekaatste signalen meet deze razendsnel de dikte van de asfaltlaag, de dikte van de fundering en variatie in de asfaltsamenstelling. Ook schades aan het asfalt en de aanwezige kabels en leidingen zijn op deze manier te visualiseren,” legt directeur Wilco Bouwmeester uit.

Grondradar en gammaspectrometer

Naast de grondradar is de actiewagen ook uitgerust met een gammaspectrometer. Daarmee is tot een diepte van zo’n 35 centimeter nauwkeurig te bepalen uit welke materialen de weg is opgebouwd. Bouwmeester: “Van origine is deze meetapparatuur voor de mijnbouw ontwikkeld. Zo’n gammaspectrometer kent aan de hand van de voor elk materiaal verschillende, natuurlijke achtergrondstraling een bepaalde kleur hieraan toe. Elke kleur staat voor een bepaalde identiteit. Aan de hand van de verschillende kleuren is de samenstelling van de weg dan ook exact aan te geven. In ons land zijn wij de enige die zo’n gammaspectrometer voor deze doeleinden toepassen.”

Totaalbeeld van de constructieve opbouw en samenstelling van de weg

De combinatie van data van de grondradar met die van de gammaspectrometer levert een totaalbeeld van zowel de constructieve opbouw als van de samenstelling van de weg op. Zelfs schades in het asfalt of aan kabels en leidingen zijn met behulp van deze sensoren in te meten. “Wij noemen dit informatie op netwerkniveau, die door ons in gedetailleerde overzichtskaarten aan onze opdrachtgevers wordt verstrekt. Aan de hand hiervan kunnen de wegbeheerders een efficiënte en kosteneffectieve meerjarenplanning opstellen. Daarnaast leveren wij ook informatie op projectniveau. Wanneer de schop in de grond gaat, helpt de in kaarten of dwarsdoorsnedes vastgelegde informatie over de opbouw van het asfalt, ligging van kabels en leidingen om een project beter uit te voeren, geeft Bouwmeester aan.

Kernboringen exit?

Hoewel de combinatie van sensortechnieken een scala aan informatie oplevert, maakt dit kernboringen niet overbodig. Bouwmeester: “Maar ook hiervoor is de aanvullende informatie van betekenis. Je kan namelijk veel gerichter bepalen op welke plaats een kernboring het beste kan worden uitgevoerd. In principe zijn dan ook minder boringen nodig en dus draagt ons onderzoek ook op dit vlak bij aan een betere kostenbeheersing.”

Het hele artikel in BEwerken is hier terug te vinden.