Een innovatief project uitgevoerd met goede informatie!

15 augustus 2017

Voor het eerst heeft gemeente Oude IJsselstreek een nieuwe en duurzame techniek gebruikt voor het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt. Hierbij is het gefreesde asfalt niet afgevoerd en warm hergebruikt, maar is het ter plaatse gebonden met schuimbitumen.

Voordat de freeswerkzaamheden zijn uitgevoerd heeft de gemeente aan de Wegenscanners gevraag om dit fietspad te scannen. Met deze scan is de dikte van het asfalt en de dikte van de fundering bepaald. Op basis van deze resultaten zijn de te de frezen diktes op de weg uitgezet.  Met dit complete inzicht kon het werk efficiënt en nauwkeurig worden uitgevoerd.

video

 

Hide picture