Een typisch ‘De Wegenscanners’ product

8 april 2014

De combinatie van verschillende meettechnieken maakt ons werk zo sterk: met grondradar meten we de dikte van het asfalt en de dikte van de fundering; met een gammaspectrometer meten we de variatie in steenslag gebruikt in de weg. Hiermee kunnen we de weg opdelen in vakken met homogene opbouw en samenstelling.

Deze vakken worden gebruikt voor het positioneren van boringen, uitvoeren van hoeveelheidsbepaling of het onderzoeken van het draagvermogen van de wegconconstructie. Deze informatie wordt nu door verschillende gemeentes gebruikt.