Monitoren waterbergende funderingen

8 juni 2020

Waterbergende funderingen en hittestress krijgen meer aandacht nu klimaatverandering steeds duidelijker zichtbaar wordt. De Wegenscanners monitoren in de Klimaatadaptatie proeftuin de effectiviteit van waterbergende funderingen en trainen studenten Built Environment van Hanzehogeschool Groningen.

Op de Zernikecampus is een Klimaatadaptatie proeftuin ontwikkeld. In deze proeftuin worden waterbufferende wegfunderingen getest en geëvalueerd. Samen met Polyciviel onderzoeken wij hoe onze scanners de effectiviteit van deze funderingen in beeld kunnen brengen.

Aan het eind van de eerste droge periode in 2020, is een nulmeting gedaan aan de verschillende (waterbergende) funderingen op de Klimaatproeftuin BuildinG Groningen. De grondradar geeft een duidelijk beeld onder maaiveld van de verschillen in opbouw van de wegen op de proeftuin.
De circulaire kunststofbollen kwamen goed in beeld, net als de gerecycled glas, Aquabase en Lapinus Rockwool fundering. Voor de monitoring zullen wij op een later tijdstip bij meer regenval wel gaan meten om zien we wat er onder water gebeurd.

Met deze metingen wordt er een BIM-Infra omgeving met data opgebouwd zoals dat in de bouw al meer gebruikelijk is.