Gemeente Houten

Gemeente Houten


Referentie omschrijving

De Wegenscanners hebben in opdracht van gemeente Houten diverse wegenscans uitgevoerd.

Zo zijn er tussen 2017-2019 meer dan 10 wegen binnen de gemeentegrens onderzocht en hebben we zelfs een aantal fietspaden gescand.
In 2018 hebben we voor de Provinciale weg een draagkrachtanalyse opgesteld (SWP).

De gegevens van de Wegenscanners zijn gebruikt voor het opstellen van diverse adviesmaatregelen.