Oude verbredingen provinciale weg in beeld

10 februari 2017

Bij gepland wegonderhoud aan een provinciale weg in Flevoland bleek de wegconstructie anders te zijn dan gedacht. Vooral de zijkanten van de weg waren afwijkend.

Uit een booronderzoek dat eerder was uitgevoerd bleek dat de constructie aan de zijkanten van de Nagelerweg weg sterk varieerde. Dikke stukken wisselden zich af met dunne gedeelten. Om het wegonderhoud goed en efficiënt uit te voeren was een uitgebreider onderzoek nodig. Hierdoor kunnen de de kosten bij uitvoering in de hand worden gehouden.

Inzicht in de zijkant van de weg

De Provincie Flevoland heeft daarom de Wegenscanners gevraagd om inzicht te geven in de constructie van de zijkanten van deze provinciale weg. Vooral omdat een nieuwe verbreding gepland was. De Wegenscanners hebben daarop een gedetailleerde scan gemaakt van de constructieopbouw. Om een volledig beeld te genereren is gebruik gemaakt van meerdere grondradarsystemen. Daarom zijn naast de metingen in de lengterichting van de weg (die rijdend zijn uitgevoerd) ook lijnen dwars op de weg gemeten.

Opbouw in breedterichting en lengterichting van de provinciale weg

De resultaten van de metingen laten zien dat sommige delen van de zijkanten een goed opgebouwde fundering hebben, maar dat er ook delen zijn waar de fundering ontbreekt of erg dun is. De opgeleverde tekeningen geven een duidelijk beeld hoe de opbouw van de weg in de breedte en lengterichting in elkaar steekt. Er zijn afgebakende vakken opgemaakt met goede en slechte stukken. Ook is de data digitaal in de Wegenscanners App en in AutoCAD verstrekt.

Met behulp van deze informatie heeft de Provincie Flevoland het wegonderhoud op een efficiënte manier ingestoken. De maatregelen zijn genomen op plaatsen waar dat werkelijk nodig was. Op locaties waar geen problemen in de fundering zijn, is het onderhoud zo minimaal mogelijk uitgevoerd.

Efficiënt wegbeheer

Een mooi voorbeeld hoe een wegenscan kan leiden tot beter wegonderhoud, ook van provinciale wegen. Door compleet inzicht in de situatie op weg naar efficiënt wegbeheer.