Risicogestuurd beheer en onderhoud in de gemeente Rheden

Een compleet beeld van de asfalt- , funderingsdikte en homogeniteit van de weg van de gemeente. Dat is onze informatie die helpt bij risicogestuurd beheer en onderhoud.

Gemeente Rheden heeft tot doel gesteld om de risico’s bij beheer en onderhoud te beperken en stuurt hier op, ook bij het inwinnen van informatie over de weg. Aan de Wegenscanners is gevraagd om van circa 100 km weg informatie over de bestaande constructies (asfalt- en funderingsdiktes) en de daarbij behorende geschiedenis van de weg in beeld te brengen.

Bij het onderzoek zijn de belangrijkste rondwegen in de gemeente in kaart gebracht. Daarnaast zijn de diverse clusters, waar werkzaamheden als rioolvervanging en asfaltonderhoud uitgevoerd dienen te worden, ingescand. Als resultaat zijn kaarten met verschillen in wegconstructie en inzichtelijke tabellen met een compleet overzicht van de verhardingstypen, verhardingsdiktes, funderingsdiktes en straatnaam per wegvak opgeleverd. Tevens kwamen op locaties oude klinkerlagen naar voren en werden onbekende schades aangetroffen.

Met deze informatie kan door risicogestuurd beheer en onderhoud beter geprogrammeerd en gebudgetteerd worden voor de komende periode. Tevens worden de projectleiders gevoed met de gegevens zodat in de voorbereiding van de projecten direct duidelijk is hoe de wegconstructie eruit ziet met als doel de verrassingen (risico’s) in de uitvoering te beperken.

Dikte van afsalt op netwerkniveau

De resultaten van dit project over risicogestuurd beheer en onderhoud hebben wij in een presentatie samengevat. Hierin laten wij zien hoe met goede informatie van de weg risicogestuurd beheer en onderhoud efficient kan worden uitgevoerd.

In ons paper dat op de CROW infradagen is gepresenteerd bespreken wij hoe nieuwe meettechnieken als grondradar en gammaspectrometer het mogelijk maken om een gebiedsdekkend beeld van de dikte van asfalt en opbouw van de fundering te maken. Hierdoor kan het beheer en onderhoud vernieuwend worden vormgegeven: gericht op risico-inventarisatie en met beheersbare kosten.

De Wegenscanners

Schakel De Wegenscanners in en zorg dat je ‘in control’ bent in jouw wegbeheer en -onderhoud.

  • >20.000 km gescand
  • 650 projecten
  • Wetenschappelijke kennis
  • Voor wegbeheer en aannemer

Snel naar:

Scannen

Beheren

Adviseren

Werken bij

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen en ideeën? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Contact

085-0160739
info@dewegenscanners.nl

Bezoekadres
Weteringstraat 14 0001, 7391 TX Twello
Skagerrak 26, 9723 JR Groningen


Lid van Geobusiness Nederland

© 2024 De Wegenscanners | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbs Up | Technische realisatie Sieronline B.V.