Smart Sensing met de auto’s van PostNL

Smart Sensing met de auto’s van PostNL

Betere informatie over de weg begint met een helicopterview. Met deze insteek hebben 4 ondernemingen de handen ineengeslagen om met een helicopterview informatie over de staat van de weg in te gaan meten.

Het idee is om met trillingssensoren op auto’s van PostNL in een vroeg stadium oppervlakte schades van het asfalt in beeld te gaan brengen. Doordat de auto’s dagelijks routes rijden kan zo heel efficiënt en gebiedsdekkend gemeten worden.

Quickscan van wegen

De metingen met de PostNL auto’s maken een quickscan van de status van de weg. Wanneer er afwijkingen zichtbaar zijn kan gelijk actie worden ondernomen om met een nader onderzoek de reden van de schades te achterhalen op de urgente locaties. Met deze informatie kan nauwkeurig en efficiënt wegbouwkundig vervolgonderzoek worden uitgevoerd. Door de slimme meetopzet kan het onderzoek zich richten op locaties die ook werkelijk aandacht nodig hebben.

Aanvullende informatie helpt de weg beter te begrijpen

In het consortium zorgt PostNL voor het platform (de auto’s), ontwikkelt Medusa de sensortechnologie, brengen de Wegenscanners ervaring mee over het meten met sensoren en de geven de wegbouwkundige duiding voor verder detailonderzoek en kan Tauw met haar brede expertise vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke problemen leveren.

Van globale informatie naar gedetailleerd inzicht

Met het motto van de Wegenscanners “van globale informatie naar gedetailleerd inzicht“, laten de Wegenscanners zien dat in de wegenbouw efficiënter gewerkt kan worden wanneer eerst op globaal niveau naar het wegareaal wordt gekeken en wanneer in een later stadium de details worden onderzocht. Deze methodiek sluit volledig aan bij de andere scanmethoden van de Wegenscanners. Bijvoorbeeld door op netwerkniveau informatie als asfaltdikte, dikte van de fundering en schades in het asfalt in beeld te brengen en vervolgens heel gericht boringen uit te voeren.

Compleet inzicht, efficiënt wegbeheer

De aanpak van het consortium past geheel in de visie van De Wegenscanners. De Wegenscanners vinden dat informatie beter kan en bewijzen dat in de praktijk. Door gebruik te maken van slimme en efficiënte meettechnieken levert dit bedrijf uit Twello complete informatie over de opbouw en constructie van de weg. Die informatie zorgt ervoor dat wegbeheer efficiënt wordt uitgevoerd en dat de planning en de kosten beter worden beheerst.

Van globale informatie naar gedetailleerd inzicht

Deel dit bericht