Structurele Waarde Parameter-methode maakt betere keuzes in wegonderhoud mogelijk

Goed inzicht in alle aspecten van de weg is noodzakelijk om optimale keuzes te kunnen maken in wegonderhoud. Veelal is dat inzicht nu echter niet compleet, doordat complete informatie over de draagkracht van de weg ontbreekt. Met de Structurele Waarde Parameter-methode (SWP Methode) is een snelle uitspraak over de draagkracht van de weg mogelijk, zodat u betere keuzes kunt maken in wegonderhoud. Met deze quick scan brengen wij snel en efficiënt de draagkracht van de weg in beeld.

Onderhoudsmaatregelen worden nu veelal op visuele inspecties en boringen gebaseerd. Daarbij worden continue laagdiktes en informatie over de draagkracht van de verharding meestal niet meegenomen. Dat is een gemis, want daardoor kan het gebeuren dat u verkeerde keuzes maakt voor onderhoud. En dat terwijl het met de inzet van slimme technieken helemaal niet ingewikkeld is om goed inzicht in de draagkracht en kwaliteit van de verharding te krijgen.

Budgetten optimaal benutten

Om tot de draagkracht van de weg te komen ontwikkelden wij samen met Via Aperta een aanpak. Hiervoor combineren wij grondradarmetingen met valgewichtdeflectiemetingen (VGD metingen), gebruikers intensiteit en door CROW ontwikkelde beheermodellen.
Hiermee kunnen we heel snel een uitspraak doen over of de weg een draagkrachtprobleem heeft of niet en welke maatregel het best passend is. In een later stadium kunnen we vervolgens, met dezelfde informatie, maatregelen veel beter bepalen. Zo kunt u uw meerjarige onderhoudsprogramma beter opstellen en uw budgetten optimaal benutten. Lees hier een uitgebreide uitleg over deze Structurele Waarde Parameter-methode.

Stap 1: veldonderzoek

Ons onderzoek start met veldonderzoek, dat bestaat uit:

 • Radaronderzoek naar laagdiktes in asfalt en fundering. Met behulp van radaronderzoek bepalen we de diktes van het asfalt en de fundering.
 • Uitvoeren valgewicht deflectiemetingen (VGD). Op regelmatige afstanden meten we met behulp van VGD-metingen de draagkracht van de verharding en de ondergrond.
 • Verzamelen van informatie over de belasting van de weg (verkeersintensiteit).
Stap 2: bepaling structurele waarde parameter (SWP)

We werken de VGD-metingen vervolgens op netwerkniveau uit. Samen met dekkende informatie van de asfaltdikte en de intensiteit van het vrachtverkeer kunnen we zo een uitspraak doen over de draagkracht van de weg. Doordat onze informatie gebiedsdekkend is, krijgen we een goede indruk van de homogeniteit van de draagkracht van een weg. Zonder complex rekenwerk resulteert dat in drie mogelijke draagkracht c.q. structurele levensduurcategorieën.

 • Onvoldoende draagkracht
  De weg is te licht voor de verkeersbelasting. De weg zal versterkt moeten worden als er schade optreedt. De structurele levensduur is onvoldoende voor de komende 20 jaar. De benodigde maatregel zal relatief ‘zwaar’ zijn.
 • In balans
  De draagkracht van de weg is in balans, ofwel staat in verhouding tot de verkeersbelasting op die weg. De restlevensduur van deze weg bedraagt circa 20 jaar. Als op een dergelijke weg schade ontstaat is het moment waarop de schade optreedt maatgevend. De schade kan met relatief lichte maatregelen worden hersteld, waarbij ook een lichte versterking mogelijk kan zijn.
 • Voldoende draagkracht
  Deze wegen hebben een overmaat aan draagkracht ten opzichte van de verkeersbelasting. De restlevensduur is 20 jaar of meer. Als op een dergelijke weg schade ontstaat, betreft het waarschijnlijk een deklaagprobleem. Dit kan opgelost worden met een relatief ‘lichte maatregel’, bijvoorbeeld het vervangen van de deklaag, het vullen van scheuren of uitbakken, of het aanbrengen van een slijtlaag.
Betrouwbaar verhardingsadvies

Met de uitspraak over de draagkracht van de weg zijn allerlei vervolgstappen mogelijk. Door de meetgegevens van de VGD-metingen en constructieopbouw in meer detail te analyseren, is het bijvoorbeeld mogelijk de restlevensduur en de stijfheden van de verharding en ondergrond te bepalen. Daarnaast kunnen we vanuit de metingen van de grondradar, naast de laagdiktes, ook een uitspraak doen over schades in en onder het asfalt (ook als deze nog niet visueel zichtbaar zijn). Met al deze informatie, aangevuld met een visuele inspectie, kan vervolgens een betrouwbaar en op de situatie sluitend verhardingsadvies worden gegeven.

De voordelen

We ontwikkelen onze onderzoeksmethoden continu door en deze Structurele Waarde Parameter-methode is daar onder meer het resultaat van. We merken dat onze opdrachtgevers er veel voordeel van hebben:

 • Levensduur verlengend onderhoud
 • Gestructureerd verhardingsonderzoek (er zijn geen open eindjes meer)
 • Voorkomen kapitaalvernietiging
 • Efficiënt omgaan met beheerbudget en betere benutting onderhoudsmiddelen
 • Kostenbesparing door gestaffeld en gericht onderzoek
 • Optimalisatie meerjaren onderhoudsprogramma’s door inbrengen structurele component
 • Veel betrouwbaarder en efficiënt advies
 • Risico’s inzichtelijk
 • Gehele weg in beeld

 

Heeft u vragen over deze methode of suggesties of tips? Neem gerust contact met ons op.

De Wegenscanners

Schakel De Wegenscanners in en zorg dat je ‘in control’ bent in jouw wegbeheer en -onderhoud.

 • >20.000 km gescand
 • 650 projecten
 • Wetenschappelijke kennis
 • Voor wegbeheer en aannemer

Snel naar:

Scannen

Beheren

Adviseren

Werken bij

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen en ideeën? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Contact

085-0160739
info@dewegenscanners.nl

Bezoekadres
Weteringstraat 14 0001, 7391 TX Twello
Skagerrak 26, 9723 JR Groningen


Lid van Geobusiness Nederland

© 2024 De Wegenscanners | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbs Up | Technische realisatie Sieronline B.V.