Kunnen jullie ook een verhardingsadvies geven?

2 november 2021

Je wel leveren ook een verhardingsadvies. Dit doe we niet alleen op basis van een wegenscan. Een scan ligt echter wel aan de basis van de het advies. Het ligt aan de situatie ter plaatse. Naast een scan zullen we waar nodig inspecties / metingen/ boringen uitvoeren. Vervolgens zal op basis van alle informatie een verhardingsadvies opgesteld worden.

De verhardingsadviezen worden samen met onze partners opgesteld.