Wat houdt de quickscan draagkracht (SWP methode) in?

11 januari 2022

Quickscan draagkracht

De Quickscan draagkracht is een veel gebruikte methode voor snel inzicht in de draagkracht van uw wegen op netwerkniveau. Deze methode is samen met onze partners ontwikkeld en veel wegbeheerders passen deze methodiek toe.

Wat houdt dit in?

  • Uitvoeren radarmetingen (bepalen dikte asfalt en fundering);
  • Uitvoeren valgewichtdeflectiemetingen (VGD);
  • Visuele schouw;
Snel inzicht in de draagkracht

We combineren de data uit de radar slim met de resultaten uit VGD metingen. Aanvullend met de verkeersintensiteit doen we een snelle uitspraak over de draagkracht. Met de schouw bevestigen we de veronderstelde conditie. Deze methode heet de SWP methode (conform CROW)

Het resultaat is een tekening met:

  1. Draagkracht onvoldoende (rood)
  2. Draagkrachtig in balans (oranje)
  3. Draagkracht voldoende (groen)

Voorkom kapitaalvernietiging

Een combinatie met de resultaten uit de visuele inspectie (CROW) levert direct inzicht verkregen in de maatgevende schade. Is het een deklaagschade of is er een dieper probleem? Hieruit volgt een geoptimaliseerd onderhoudsprogramma. Het grote voordeel is dat de meest optimale maatregel bepaald wordt en er geen kapitaalvernietiging meer optreedt. Het is zonde als een deklaag vervangen wordt terwijl de structurele conditie slecht is.

Met deze methode zetten wegbeheerders het beschikbare budget optimaal in. De ervaring leert dat ze op basis van dit inzicht, substantieel andere keuzes maken.

Meervoudig gebruik data (eerst netwerkniveau en later projectniveau)

Een ander groot voordeel is dat de data eerst op netwerkniveau gebruikt wordt en later op projectniveau weer. De data levert op netwerkniveau inzicht en op projectniveau kunnen de gegevens gebruikt worden om de definitieve maatregel te bepalen.