Wat doen De Wegenscanners?

Wat doen de Wegenscanners?

” Complete informatie over het asfalt en alles wat daaronder zit”

” Een sterk vernieuwde werkwijze”

Heel mooi natuurlijk, maar hoe ziet dat er eigenlijk uit? Vanuit de dagelijkse praktijk weten wij dat voorbeelden alles zeggen. The proof of the pudding is in the eating. Daarom hebben wij een aantal praktijkvoorbeelden bij elkaar gezet in onze folder.

Asfaltonderhoud Ede na grondradar metingen

Voor een 15 tal wegen in een woonwijk stond asfaltonderhoud gepland. De gemeente Ede heeft
De Wegenscanners gevraagd de diktes en fundering van het asfalt in kaart te brengen en de wegen in homogene wegvakken in te delen. Daarnaast waren lengteprofielen gewenst.

Uit de data van de grondradar bleek dat er een grote verscheidenheid aan asfalt- en funderingsdiktes aanwezig was. Tevens werden constructieovergangen en onbekende laagovergangen geconstateerd. Ook werden een aantal schades aangetroffen.

Aan de hand van de informatie zijn de uitvoeringsmaatregelen bepaald en is de informatie gebruikt om bestekshoeveelheden te berekenen. Hierdoor zijn verassingen tijdens de uitvoering van het project geminimaliseerd.

Risicogestuurd beheer en onderhoud, Rheden

De Gemeente Rheden heeft tot doel gesteld om de risico’s bij beheer en onderhoud te beperken. Om goed met risico’s om te kunnen gaan is informatie over de weg nodig. De Wegenscanners hebben voor de gemeente complete informatie over de opbouw van de weg ingewonnen op een traject van circa 100 km. Hierbij zijn de bestaande constructies (asfalt- en funderingsdiktes) en de geschiedenis van de weg in beeld gebracht.

Bij het onderzoek zijn de belangrijkste rondwegen in de gemeente met grondradar en een gammaspectrometer in kaart gebracht. Daarnaast zijn de diverse clusters, waar werkzaamheden als rioolvervanging en asfaltonderhoud uitgevoerd dienen te worden, ingescand. Als resultaat zijn kaarten met verschillen in wegconstructie en tabellen met een compleet overzicht van de verhardingstypen, verhardingsdiktes, funderingsdiktes en straatnaam per wegvak opgeleverd. Tevens zijn de gegevens digitaal aangeleverd en opgenomen in het beheerspakket van de gemeente.

Met deze informatie kan beter geprogrammeerd en gebudgetteerd worden voor de komende periode. Doordat in de voorbereiding van de projecten direct duidelijk is hoe de wegconstructie eruit ziet, kunnen de projectleiders verrassingen (risico’s) in de uitvoering beperken.

Projectmatige voorbereiding, Utrecht

Gemeente Utrecht heeft renovatie van een aantal wegen gepland. Van deze wegen is door de Wegenscanners de wegopbouw en samenstelling in beeld gebracht.

Uit de metingen met grondradar bleek dat de asfaltdikte binnen de wegen sterk varieert. Ook laten de metingen met de gammaspectrometer duidelijk zien dat de wegen in verschillende fasen zijn aangelegd, de reparatievakken zijn hierin duidelijk zichtbaar. In verschillende wegvakken blijkt onthechting voor te komen. Doordat nu ruim voor de uitvoering de kwaliteit van de wegconstructie bekend is, kunnen tijdig maatregelen worden genomen. Hierdoor worden de risico’s bij de uitvoering beperkt. Dit voorkomt onnodige overdimensionering van asfaltconstructies en reduceert kosten.

De meetgegevens zijn opgenomen in het beheerspakket ViaView.

De Wegenscanners

Schakel De Wegenscanners in en zorg dat je ‘in control’ bent in jouw wegbeheer en -onderhoud.

  • >20.000 km gescand
  • 650 projecten
  • Wetenschappelijke kennis
  • Voor wegbeheer en aannemer

Snel naar:

Scannen

Beheren

Adviseren

Werken bij

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen en ideeën? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Contact

085-0160739
info@dewegenscanners.nl

Bezoekadres
Weteringstraat 14 0001, 7391 TX Twello
Skagerrak 26, 9723 JR Groningen


Lid van Geobusiness Nederland

© 2024 De Wegenscanners | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbs Up | Technische realisatie Sieronline B.V.