Eén ritje, twee scanners. Tot op de cm nauwkeurig inzicht in de status van uw weg.

Unieke methode
Complete informatie van uw weg

Wegen liggen er al jaren, sommige dateren zelfs van voor 1800. Bovendien voerden we de afgelopen 50 jaar ontzettend veel verleggingen en verbredingen uit. Al deze activiteiten zijn nergens vastgelegd en lokale kennis verdwijnt. Het gevolg is dat er veel onduidelijk is over de opbouw van de weg.

Wegbeheerders, aannemers en bureaus die zich met het ontwerp, aanleg of beheer van de weg bezig houden, nemen vaak beslissingen op basis van incomplete informatie. Dat vinden we vreemd, een weg vertegenwoordigd erg veel kapitaal.

Wij verbeteren de informatievoorziening door de weg anders te onderzoeken dan u gewend bent. U ziet wat nog nooit eerder zichtbaar was, begrijpt uw weg beter dan ooit, kunt gericht actie ondernemen en bespaart zo ook kosten.

Tijd- en kostenbesparend
Inzicht zonder wegafsluiting

Met een gammaspectrometer op onze bus meten we de samenstelling van de weg. Deze sensor geeft u unieke informatie over de aanleggeschiedenis van de weg.

We gebruiken daarnaast een grondradar, waarmee we de constructieve opbouw van de weg in kaart brengen (dikte asfalt, dikte fundering).

Ook andere aspecten in de weg kunnen we meten, zoals schades, lussen, kabels en leidingen en wapening.

Kortom: we maken (zonder wegafsluiting!) de status van uw gehele weg inzichtelijk, in plaats van enkel de plekken waar anders wordt geboord. U ziet afmetingen en schades tot op de cm nauwkeurig en tot diep onder het asfalt.

Direct toepasbare informatie
Aanleggeschiedenis en constructieafmetingen

In onze heldere rapportages en tekeningen ziet u precies wat de aanleggeschiedenis is van de weg en waar zich schades, wapening, stootplaten en andere bijzonderheden bevinden.

We leveren informatie op projectniveau – zoals over de opbouw van het asfalt, de fundering en de ligging van kabels en leidingen – en informatie op netwerkniveau. Dat wil zeggen: alles wat u nodig heeft om een efficiëntie en kosteneffectieve meerjarenplanning op te stellen.

U integreert onze informatie eenvoudig in uw GIS-beheerpakket of u krijgt direct inzicht in de informatie door onze wegviewer. Door integratie in BGT en IMGEO is de informatie ook afgestemd voor levenslang gebruik. U kunt er meteen mee aan de slag.

Onze opdrachtgevers