Wegenscan gemeente Woerden

In opdracht van de gemeente Woerden hebben wij een wegenscan uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de asfalt- en funderingsdikte van alle asfaltwegen binnen de gemeentegrens. Deze informatie geeft de gemeente compleet inzicht in de constructieopbouw van het asfaltwegennet.

Het wegdek is gescand met onze grondradarsystemen om de dikte en de opbouw van de wegconstructie in kaart te brengen.

Eveneens hebben we met de gammaspectrometer de natuurlijke achtergrondstraling gemeten. De gammaspectrometer is een sensor die deze van nature voorkomende radioactieve straling in het steenskelet van het asfalt meet. Zo verkrijgen we informatie over de gebruikte soorten steenslag.

Welke informatie hebben we geleverd?

De aanzienlijke hoeveelheid meetgegevens hebben we vervolgens geanalyseerd op verschillende civieltechnische aspecten die voor de gemeente van belang zijn. Denk hierbij aan diktes van het asfalt en de fundering.

Hier hebben we opmerkelijke aspecten uit kunnen halen. Zo is er bijvoorbeeld op een aantal locaties asfaltwapening aangetroffen. We hebben kunnen aanwijzen waar er beton of klinkers onder het wegdek liggen. Dat Woerden in een zettingsgevoelig gebied ligt werd ook duidelijk bevestigd omdat we meerdere met asfalt uitgevulde zonken aantroffen. Zonken vormen een risico op verzakking van de weg.

De geschiedeniskaart van Woerden

De data uit de gammaspectrometer vertalen we naar de steenslagwaarde. Deze waarde geeft een goede indicatie van de verschillen in steenslagtypes die in de weg aanwezig zijn. Deze kaart noemen we daarom ook wel “de geschiedeniskaart van de weg”. Omdat het verschillende aanlegvakken door de tijd heen weergeeft. Door de variatie in steenslagwaarde zijn dus ook de verschillende aanlegmomenten, asfaltsamenstellingen of reparatievakken te herkennen.

Op basis hiervan kan veel gerichter vervolgonderzoek worden gedaan en kunnen daaruit voortkomende vragen beter beantwoord worden. Wanneer bijvoorbeeld schade ontstaat aan één van de wegen kan men heel gericht onderzoek uitvoeren en daaruit snel voortvloeiende (herstel)maatregelen bepalen.

Gebruik van data bij de gemeente

Gemeente Woerden heeft de bevindingen uit ons onderzoek opgenomen in GEO Web applicatie (GIS). De informatie kan op deze manier door iedereen (beheerder en projectmedewerkers) binnen de organisatie worden gebruikt.

Voorafgaand aan nieuwe projecten of reconstructies is het nu eenvoudig om een risico-inschatting te maken. Zo kan de wegbeheerder makkelijker een keuze maken om delen van de opbouw of te behouden of volledig te vervangen. Daarmee zijn ook de kosten beter in te schatten en kan worden voorkomen dat in de uitvoeringsfase onvoorziene uitgaven volgen.

De Wegenscanners

Schakel De Wegenscanners in en zorg dat je ‘in control’ bent in jouw wegbeheer en -onderhoud.

  • >20.000 km gescand
  • 650 projecten
  • Wetenschappelijke kennis
  • Voor wegbeheer en aannemer

Snel naar:

Scannen

Beheren

Adviseren

Werken bij

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen en ideeën? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Contact

085-0160739
info@dewegenscanners.nl

Bezoekadres
Weteringstraat 14 0001, 7391 TX Twello
Skagerrak 26, 9723 JR Groningen


Lid van Geobusiness Nederland

© 2024 De Wegenscanners | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbs Up | Technische realisatie Sieronline B.V.