Wegenscan met vlakdekkend beeld door grondradar en gammaspectrometer

“Complete informatie over het asfalt en alles wat daaronder zit”
“Een sterk vernieuwde werkwijze”

Heel mooi natuurlijk, maar hoe ziet dat er eigenlijk uit? Vanuit de dagelijkse praktijk weten wij dat voorbeelden alles zeggen. The proof of the pudding is in the eating. Daarom hebben wij een aantal praktijkvoorbeelden bij elkaar gezet in onze folder: De Praktijk van De Wegenscanners en een samenvatting staat hieronder op de pagina.

de Wegenscanners

Met slimme en efficiënte meettechnieken zoals een grondradar en gammaspectrometer leveren wij met onze wegenscan complete informatie over de opbouw en kwaliteit van de wegconstructie. De metingen worden rijdend uitgevoerd zonder verkeersmaatregelen. Hierdoor kan snel en efficiënt worden gemeten. Onze informatie zorgt voor een betere budgettering van projecten en het reduceren van faalkosten in de uitvoering.

ONZE INFORMATIE

Complete informatie over het asfalt en alles wat daaronder zit.
Dat is wat wij willen leveren: een validerend beeld!

• Dikte van asfaltpakket
• Dikte van funderingspakket
• Steenslagtypes
• Homogeniteit van wegvakken
• Onderlinge laagdiktes in asfalt
• Onthechting tussen asfaltlagen
• Scheurvorming
• Stootplaten en andere objecten
• Locatie van Meshtrack
• Uitspoelingen onder asfalt
• Klinkerlagen onder verharding
• Aanwezigheid assen en sintels

Homogene wegvakken met gemiddelde asfaltdikte

ONZE AANPAK

Rijden

Om inzicht in de weg te krijgen, hoeft de weg niet worden afgesloten. Al rijdend verrichten we onze metingen. Onze grondradar en gammaspectrometer meetsystemen zijn op een actiewagen gemonteerd. De systemen kunnen op normale rijsnelheid worden gebruikt of we nu in een woonwijk, op een snelweg of op een vliegveld rijden.
De metingen geven weinig overlast voor het verkeer en kunnen hierdoor snel worden uitgevoerd.

Scannen

Met onze sterk vernieuwde werkwijze leveren wij een wegenscan van de complete weg. Met een gammaspectrometer meten we de samenstelling van de weg; een grondradar brengt de constructieve opbouw van de weg in kaart. Met behulp van deze sensoren kunnen we ook andere aspecten in en om de weg inmeten. Denk hierbij aan schades in het asfalt of kabels en leidingen.

Asfaltdikte uit een wegenscan met grondradar

Asfaltdikte uit een wegenscan met grondradar

Weten

De data uit de metingen zijn uitstekende input voor kostenraming en planning. Door het continubeeld van de wegconstructie kunnen vakgrenzen beter bepaald worden. Ook wordt duidelijk of boringen of valgewichtdeflectiemetingen representatief zijn. Met al deze informatie over de opbouw van de weg zorgen wij voor een wegenbouwkundig advies op maat.

VOORBEELDEN

Een wegenscan voor asfaltonderhoud in Ede
Voor een 15 tal wegen in een woonwijk stond asfaltonderhoud gepland. De gemeente heeft De Wegenscanners gevraagd de diktes en fundering van het asfalt in kaart te brengen en de wegen in homogene wegvakken in te delen. Daarnaast waren lengteprofielen gewenst. Aan de hand van de informatie zijn de uitvoeringsmaatregelen bepaald en is de informatie gebruikt om bestekshoeveelheden te berekenen. Hierdoor zijn verassingen tijdens de uitvoering van het project geminimaliseerd.

Onderzoek naar AVI bodemassen met grondradar en gammaspectrometer
Op veel bedrijventerreinen is bekend dat niet alleen puingranulaat en menggranulaat zijn toegepast onder de wegen, maar ook verschillende restproducten zoals AVI bodemas en diverse soorten slakken. Wanneer deze assen in het grondwater liggen kan dit voor milieuproblemen zorgen. Op verschillende locaties hebben wij met grondradar en gamma spectrometer een wegenscan uitgevoerd om de ligging van (AVI) assen onder verharding in beeld te brengen. Met deze informatie kunnen gerichte maatregelen worden genomen om milieuschade te beperken.

Wegonderzoek als voorbereiding op de meerjarenplanning in Lelystad
In opdracht van de Gemeente Lelystad hebben de Wegenscanners een wegenscan uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was om informatie te verzamelen voor het opstellen van een meerjarenplanning. De gegevens van onze grondradar en gamma spectrometer zijn samengevat in homogene wegvakken. De eigenschappen van deze vakken (asfaltdikte, funderingsdikte, restlevensduur en eventuele bijzonderheden) zijn beschreven en samengevat.

De Wegenscanners

Schakel De Wegenscanners in en zorg dat je ‘in control’ bent in jouw wegbeheer en -onderhoud.

  • >20.000 km gescand
  • 650 projecten
  • Wetenschappelijke kennis
  • Voor wegbeheer en aannemer

Snel naar:

Scannen

Beheren

Adviseren

Werken bij

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen en ideeën? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Contact

085-0160739
info@dewegenscanners.nl

Bezoekadres
Weteringstraat 14 0001, 7391 TX Twello
Skagerrak 26, 9723 JR Groningen


Lid van Geobusiness Nederland

© 2024 De Wegenscanners | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbs Up | Technische realisatie Sieronline B.V.