Weginspectie door Wegenscanners; hoe werkt het en wat levert het op?

In dit artikel laten we u zien hoe een weginspectie met onze scaninstrumenten in de praktijk verloopt. Stap voor stap leest u welke data we verzamelen, welke informatie dit geeft en wat u hiermee als opdrachtgever kunt. We laten dit zien aan de hand van een weginspectie uitgevoerd in de zomer van 2018, in opdracht van Newae Bilthoven.

Weginspectie; een praktijkvoorbeeld uit Zeewolde

Newae Bilthoven is verantwoordelijk voor de voorbereidingen van de reconstructie van de Ooievaarsweg in Zeewolde. Een complexe weg die al voor de nodige problemen heeft gezorgd in de gemeente; keer op keer zijn er (terugkerende) schades, die telkens weer worden gerepareerd. Newae wil dit structureel oplossen voor de gemeente. De vraag is hoe?

Voorkom stagnatie van onderhoudsprojecten

In verband met de reconstructieplannen zijn asfaltboringen gedaan. Daaruit blijkt dat er veel variatie is in asfaltdiktes en samenstelling van het funderingsmateriaal. Belangrijke informatie. Maar het geeft absoluut onvoldoende input om een duurzaam onderhoudsplan vast te stellen en het startsein te geven voor de volgende projectfase.

In 4 stappen naar eenduidige en complete informatie voor de klant

Om een eenduidig beeld te krijgen, zijn de Wegenscanners gevraagd een weginspectie uit te voeren. Doel is het in kaart brengen van de asfaltdikte, de funderingsdikte en de homogeniteit van het asfalt van iedere cm2. In 4 stappen heeft de opdrachtgever een compleet beeld:
Stap 1: Data verzamelen
Stap 2: Data-interpretatie
Stap 3: Resultaten inzichtelijk maken op kaart
Stap 4: Conclusies

Stap 1 – Eenvoudig data verzamelen met non-destructieve scaninstrumenten

De weginspectie vindt – heel eenvoudig – plaats met behulp van een meetbus die is uitgerust met twee meetinstrumenten: een grondradar (GPR, Groud Penetrating Radar) en een Gammaspectrometer.

De GPR meet de reflectie van radarstraling in de bodem. Dit levert informatie op over de opbouw van de weg. Het geeft bovendien schades onderin het asfalt weer en laat zien of er kabels en leidingen onder de weg voorkomen.

De Gammaspectrometer meet de natuurlijke radioactieve straling in het steenskelet van het asfalt en geeft daarmee informatie over de samenstelling van het wegdek. Bijvoorbeeld over gebruik van verschillende soorten steenslag. Deze gegevens laten een ‘geschiedenisboek’ zien van de weg: verschillende momenten van aanleg en reparatievakken worden zo zichtbaar. Alle meetgegevens samen creëren een compleet beeld van de weg, zowel horizontaal als verticaal.

Beide meetsystemen zijn op een actiewagen gemonteerd, in combinatie met een GPS voor de plaatsbepaling. Zo kan op normale rijsnelheid worden gemeten, zonder overlast voor het overige verkeer op de Ooiervaarsweg.

Stap 2 – Data-interpretatie

Het resultaat van alle metingen zijn een reeks zwart-wit afbeeldingen met zichtbaar verschillende laagovergangen. Voor een leek nauwelijks te interpreteren, voor de Wegenscanners inmiddels een rijke bron van waardevolle informatie voor opdrachtgevers.

Weginspectie met behulp van scans brengt complexe constructieopbouw in beeld
In het voorbeeld van de Ooievaarsweg in Zeewolde laten de wegenscans zien dat de constructieopbouw van de weg complexer is dan alleen een funderingslaag onder het asfalt. Er worden over de hele weg verspreid maar liefst vijf verschillende opbouwen van de constructie aangetroffen.

Stap 3 – Resultaten inzichtelijk maken op kaart

Vervolgens wordt alle informatie, zoals overgangen tussen asfalt en funderingen en de constructieopbouw, voor opdrachtgevers in de afbeeldingen ingetekend. Zo levert de weginspectie van iedere gescande centimeter weg informatie op over de asfaltdikte, de funderingsdikte, de wapening en de constructieopbouw. De onderkant van het asfalt, de fundering en de wapening worden weergegeven als felgekleurde overgangen in de afbeeldingen (zie fig. 4 en fig. 5).

Geschiedeniskaart van de weg
Tenslotte maken we een geschiedeniskaart van de weg en delen we de weg op in homogene funderingsvlakken. De geschiedeniskaart geeft direct inzicht in welke delen van de weg homogeen opgebouwd zijn en welke delen een “ratjetoe” zijn.

Om de geschiedeniskaart te maken, gebruiken we data van de gammaspectrometer. Deze geven een goede indicatie van de verschillende steenslagtypen (aanlegvlakken door de tijd heen) die in de weg aanwezig zijn. Ook de verschillen in steenslagwaarde worden in kleur op kaart weergegeven en laten zien waar de weg verschillend van opbouw is.

Met de kaart kan andere informatie zoals asfaltdikte, draagkracht en mengselsamenstellingen van de weg in een breder kader worden geplaatst. Gecombineerd met andere informatiebronnen (boren, visuele inspectie of VGD-metingen) is de weg veel beter te begrijpen. Het geeft in dit project onder meer inzicht in:

  • De ligging van aanlegvakken
  • De indeling van wegvakonderdelen
  • De aanwezigheid van (niet zichtbare) reparaties
  • De aanwezigheid van slakken en assen
  • De begrenzing van schades of specifieke constructies

De Wegenscanners App: alle resultaten op ieder moment inzien
Alle data worden geëxporteerd naar de Wegenscanners app (DWS app). Daar is ze via een inlogsysteem eenvoudig te gebruiken via smartphone, tablet of pc. Handig voor de gemeente Zeewolde omdat ze hierdoor alle resultaten op ieder gewenst moment én in het veld kunnen inzien en gebruiken. (afbeelding DWA toevoegen)

Stap 4 – Conclusies en aanbevelingen Weginspectie Ooiervaarsweg

Al deze informatie geeft een gedetailleerd inzicht in de opbouw en staat van de aanwezige verharding, waardoor de weg veel beter te begrijpen is. Aan de hand hiervan kunnen maatregelen, onderhoudsplannen en waar nodig vervolgonderzoeken beter en gerichter worden opgesteld en uitgevoerd.

Opdrachtgever kan snel, gericht en gefundeerd keuzes maken t.a.v. reconstructie

De weginspectie in Zeewolde is afgerond. Met onze meetsystemen is het mogelijk gemaakt om Newae Bilthoven inzicht te geven in asfaltdiktes, funderingsdiktes, steenslagvariaties, homogene funderingsvakken, variaties in ondergrond, teerhoudende slijtlagen en hoeveelheden per laag op de Ooievaarsweg. Genoeg informatie om snel, gericht en gefundeerd keuzes te maken voor de reconstructievan deze complexe weg in Zeewolde.

Een greep uit de conclusies en aanbevelingen n.a.v. de weginspectie

Constructieopbouw 

De informatie van de constructieopbouw (dikte asfalt, dikte fundering) verschaft inzicht in de aanwezige verhardingsopbouw. Aan de hand van dit inzicht kan een keuze worden gemaakt om delen van de opbouw te laten zitten of volledig op te breken. Tevens kunnen de te nemen (herstel)maatregelen beter bepaald worden.

Laagopbouw 

De informatie over de zichtbare asfaltlagen van het asfalt kan gebruikt worden voor herstelmaatregelen (deklaagvervanging/herstel). Ook kan het boorkernenonderzoek hierop worden afgestemd

Homogeniteit fundering 

Op basis van de constructieopbouw en de boringen zijn homogene funderingsvakken opgesteld. Deze homogene wegvakken geven op projectniveau duidelijk inzicht en verdelen de weg in hapklare brokken. De indeling kan op diverse manieren worden gebruikt voor bijvoorbeeld maatregelbepaling en wegvakindeling op beheerniveau.

Ondergrond 

Op een aantal radarbeelden zijn laagovergangen in de ondergrond zichtbaar, waarvan onbekend is wat ze voorstellen. Met externe databronnen (DINO-Loket) kunnen deze laagovergangen getypeerd worden en kunnen grondsoorten aangeduid worden.

Schadebeelden 

In de radardata zijn in het asfaltpakket duidelijk verschillende afwijkingen zichtbaar. Deze geven een indicatie voor schadebeelden zoals scheurvorming, onthechting en verbrijzeling. Hierdoor heeft u snel inzichtelijk waar de weg van een mindere kwaliteit is en waar eventueel risico’s aanwezig zijn.

De Wegenscanners

Schakel De Wegenscanners in en zorg dat je ‘in control’ bent in jouw wegbeheer en -onderhoud.

  • >20.000 km gescand
  • 650 projecten
  • Wetenschappelijke kennis
  • Voor wegbeheer en aannemer

Snel naar:

Scannen

Beheren

Adviseren

Werken bij

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen en ideeën? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Contact

085-0160739
info@dewegenscanners.nl

Bezoekadres
Weteringstraat 14 0001, 7391 TX Twello
Skagerrak 26, 9723 JR Groningen


Lid van Geobusiness Nederland

© 2024 De Wegenscanners | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbs Up | Technische realisatie Sieronline B.V.