Wie zijn we

Compleet inzicht, efficiënt wegbeheer

Wij geloven dat het inwinnen van informatie over de weg meer is dan alleen het toepassen van techniek. Het is dan ook geen toeval dat een wegenbouwer en een geofysicus in 2014 de oprichters waren van de Wegenscanners.

Onze geofysici hebben kennis over hoe je de weg meet en onze wegenbouwers hebben kennis over wat je aan het asfalt meet. Doordat we tijd hebben genomen om elkaars taal te leren spreken, is kennis uit twee vakgebieden samengesmolten en leveren wij het beste van twee werelden. Onze opdrachtgevers ervaren dat als een sterke combinatie. Met bestaande en nieuwe meettechnieken geven wij u  een goed en volledig inzicht in de weg en alles wat daaronder zit.

Wilco Bouwmeester

Als projectleider in de wegenbouw zag ik jarenlang dat projecten vrijwel altijd langer duren of meer kosten dan begroot. Vaak komt dit door gebrek aan informatie. Hoe dik is het asfalt, wat is de fundering, waar liggen kabels en leidingen? Ik geloofde dat dit beter kon en zie nu bij onze opdrachtgevers dat het ook echt veel beter kan. Met mijn kennis over de wegenbouw vertaal ik de meetgegevens naar nuttige informatie voor de overheid en de aannemerij.

Wilco Bouwmeester | De Wegenscanners
+31 (0)6 52642948
wilco@dewegenscanners.nl

 

Ronald Koomans

Ik geloof dat geo-informatie beter kan. Waarom alleen genoegen nemen met een paar speldenprikken met behulp van boringen, als nieuwe methoden ook de complete weg in kaart kunnen brengen? Ik gebruik mijn kennis en kunde van sensor technologie om complete informatie over de opbouw en samenstelling van wegen te leveren. We houden de nieuwste ontwikkelingen bij en werken continu aan de verbetering van onze technieken. Zo kunnen we altijd de best mogelijke oplossing bieden.

Ronald Koomans | de Wegenscanners
+31 (0)6 27087242
ronald@dewegenscanners.nl

Machiel Huizenga

Als projectleider zorg ik dat de projecten in goede banen worden geleid en dat de opdrachtgever zoveel mogelijk wordt ontzorgt. Ik probeer het beste product te leveren dat mogelijk is en houd daarbij altijd het thema innovatie in het achterhoofd.

Ik gebruik mijn expertise van geofysische meettechnieken en software voor analyse en GIS om de ingewonnen data te verwerken. Met mijn kennis over de wegenbouw kan ik bij de Wegenscanners de juiste informatie leveren over de opbouw en constructie van de weg.

 

Machiel Huizenga | de Wegenscanners
+31 (0)6 39138081
machiel@dewegenscanners.nl

Wouter Rooke

De basis van een bruikbare kaart wordt gevormd door goede data. 

Mijn taak is ervoor te zorgen dat de logistiek daaromheen soepel verloopt en dat de ingewonnen data van optimale kwaliteit zijn. Hiervoor gebruik ik de modernste technieken en de beste methoden.

Ik vind het interessant om regelmatig aan het begin te staan van een grote ontwikkeling; een renovatie, een nieuwe weg of een herontwikkeling.

Luuk Peeters

Als adviseur bij civiel- en milieutechnische onderzoeken kom ik vaak voor verrassingen te staan. Met regulier onderzoek bleven vaak belangrijke vragen onbeantwoord. Onderzoeken duren langer en kosten meer dan vooraf begroot. Ik wist dat goede informatie vooraf dit kan beperken. Met de meettechnieken van de wegenscanners krijg ik deze goede informatie vooraf wel en kan ik de weg beter begrijpen. Mijn taak is om deze meettechnieken in Limburg en Noord-Brabant onder de aandacht te brengen.

 

 

Henk Lenting

Het in kaart brengen van wegopbouw is meer dan alleen meten en intekenen. Kennis van de wegen waar je naar kijkt is nodig en ook een kritische blik op de logica achter wat je ziet in de radarbeelden.  
 
Ik pas mijn kennis vanuit de verkeerskunde en mijn ervaring met data analyse toe om een goed beeld te krijgen van wat er onder het oppervlak van de weg ligt. Vervolgens zorg ik ervoor dat het beeld dat ik mij van de weg heb gevormd ook bij de opdrachtgever binnenkomt door goede kaarten en heldere rapportages te maken.